2011. február 5., szombat

Energia - spirituális energia

A következő cikket Sipos Áron Tamás oldalán fedeztem fel. Alapvetően az energia természetét mutatja be, fizikai és spirituális nézőpontból való különbségüket elemzi. Bejegyzésemben én csak a spirituális energiáról szóló részek számomra szimpatikus gondolatait emelem illetve egészítem ki a magam ismereteivel, ami a lényeget tekintve megegyezik, csupán a megközelítési mód és emiatt a szóhasználat kelti a különbözőség látszatát.

A teljes három részes cikk  az Energia természetéről itt olvasható.


[...]
Még mielőtt belemennénk a spirituális energiákba, lássunk néhány információt az idegrendszer alkotóelemeiből.

Anatómia

"Gerincvelői idegeknek pedig azokat az idegeket hívjuk, amelyek a gerincvelőt kötik össze a test egyéb részeivel. Az agy a test legnagyobb részével a gerincvelői idegeken keresztül kommunikál. 31 pár gerincvelői idegünk a gerincvelő hosszában kis távolságokban követi egymást. Miután kiléptek a gerincvelőből, néhány ideg összefonódik, fonatokat képeznek, ezeket nevezzük plexusoknak. A plexusban a különböző gerincvelői idegekből származó rostok úgy csoportosulnak, hogy az egy bizonyos területet ellátó rostok mind egy perifériás idegbe kerüljenek." (forrás: DrInfo)

Legfontosabb idegfonatok a következők: keresztcsonti idegfonat (sacral plexus), hasi aorta idegfonat (lumbar plexus), napfonat (solar plexus), szív idegfonat (cardiac plexus), nyaki idegfonat (cervical plexus).

"A vegetatív idegrendszer két részből a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerből áll.
A szimpatikus idegrendszer meggyorsítja a vérkeringést és csökkenti a zsigerek működését, ezzel növelve a szervezetnek a menekülésre, védekezésre, támadásra való készségét.
A paraszimpatikus idegrendszer működése előmozdítja azokat a folyamatokat, amelyek a szervezet felfrissüléséhez, regenerálódásához szükségesek." (forrás: Éldtúl blog)


Idegfonatok
Spirituális energia

"A spirituális energia a bioenergiának az a formája, amely az ember testét Istennel vagy a Kozmikus Tudattal való lel­ki egyesüléskor hatja át." - így fogalmaz a Kristályakadémia. Rövid, tömör, kicsikét furcsának hangzik, ígyhát megpróbálom saját szavaimmal és tapasztalatommal körbeírni a fogalmat.
Személyes vélemény és "laikus" magyarázat következik.

Mivel a spiritualitásban (vallások, ezotéria stb.) sok olyan dologról van szó, amit vagy nem tudnak alátámasztani logikus, racionális érvekkel és a fentebb említett fizika határain túllépnek (pl. gyógyítások, vízen járás), valamint képtelenek bizonyos folyamatokat, jelenségeket klasszikus eszközökkel, mérésekkel bizonyítani, könnyebb bevezetni ebbe az irányzatba misztikus fogalmakat, csodákat, különféle energiákat és megnevezéseket. Emiatt és jó néhány csaló miatt elég ködössé vált az egész spiritualitás fogalma. Ez alól nem képeznek kivételt sem a szekták, sem a különböző "iskolák", sem pedig az elfogadott nagy világvallások.

Ezen energia fogalmát inkább az érzésekkel, személyes tulajdonságokkal tudnám jobban leírni, jobban magyarázni, úgy érzem, több köze van a pszichológiához (szemlélyiségismerethez) és az anatómiához, mint kimondottan a fizikához. Ellenben minden belső folyamatnak, pszichológiai megnyilvánulásnak megfelel egy-egy kémiai reakció a szervezetben, mely egy fizikai kölcsönhatás eredménye.

Születésünktől fogva, életünkön keresztül bizonyos helyzetek különféle reakciót, belső folyamatot váltanak ki bennünk, mint amilyen a meglepődés, mérgelődés, szeretet, kedvesség vagy gorombaság. Ezen folyamatok mind kémiai és fizikai reakcióval járnak, melyek lehetnek kedvezőek (jóleső, kellemes érzés) vagy kedvezőtlenek (rosszul eső érzés, stresszel járó szorongás) úgy saját magunkra nézve mint a környezetünkre. Természetesen minden ingert (impulzust) az idegpályák az agynak közvetítik és az dolgozza fel őket, ilyen módon az agy minden szervvel kapcsolatban áll. Ami viszont elég fontos az az, hogy a kellemes érzések ellágyítják az agyat, kedvező kémiai folyamatok játszódnak le a szervezetben, míg a szorongás, feszültség, fájdalom befeszítik az agyat és sok más izmot és szervet (pl. gyomor, szemek), melynek folyamán kedvezőtlen kémiai (lánc)reakciók zajlanak le, hosszabb távon pedig betegségeket szülhetnek.

Az olyan kedvező és felemelő tulajdonságok, mint az ártatlanság, bölcsesség, kreativitás, higgadság, nyugalom, együttérzés, megbocsátásra képesség mind bennünk vannak, de hajlamaink miatt (különféle vágyak, akarás) ezeket könnyedén elveszíthetjük, viszont neveléssel (néha erőltetett) vagy meditációval (erőfeszítés nélkül) helyreállíthatjuk őket. Ilyen tulajdonságokért felelnek a csakrák, az energiaközpontok (nem láthatóak, viszont meditációs gyakorlással érezhetővé válnak), ha pedig jól működnek, kedvezőbbek vagyunk mindenki számára. Számomra egy ilyen tulajdonság megnyilvánulása egy potenciált jelez egy személyben, mely univerzális és minden emberre egyaránt jellemző, ha elfogadja, ha nem. Ebből a megközelítésből a spirituális energia többféle.A spirituális energiacsatornák pedig olyan láthatatlan vezetékek, amelyek szorosan kapcsolatban vannak az anatómiai idegpályákkal, az idegrendszerrel (szimpatikus, paraszimpatikus). Jelenleg úgy értelmezem az idegrendszert, mint a főbb energiacsatornák fizikai megnyilvánulását.
Az idegrendszer manipulálására és helyes működésének visszaállítására szolgál például a hagyományos kínai gyógyászat, az akupunktúra és az akupresszúra. Ugyanakkor ezen energiapályák összekötik a csakrákat, és már nem egy tulajdonságért, hanem különböző állapotokért felelősek.
Ida Nádi (baloldal - szimpatikus idegrendszerre hat) helytelen működése különböző kedvezőtlen vágyakat gerjeszthet, valamint melankóliát, depressziót okozhat. Ez a nem létező múlt illúziója. Helyes működését a tiszta, isteni kapcsolat vágyának megjelenése idézi elő.
Pingala Nádi (jobboldal - szimpatikus idegrendszerre hat) helytelen működése féktelen akarást, cselekvést, mániákusságot gerjeszt. Ez a nem létező jövő illúziója. Helyes működése a tiszta vágy mozgásba hozásából ered, valamint Isten akaratának véghezviteléből.
Sushumna Nádi (közép - paraszimpatikus idegrendszerre hat) a spirituális fejlődésért felelős energiapálya. Addig nem működhet jól, amíg a baloldali vagy a jobboldali energiapályát használja valaki túlsúlyban, és a múltba merül vagy a jövőt tervezi egyfolytában. Helyes működése megadja az egyensúlyt és a jelenérzetet, a lélekjelenlétet, az éberséget.

Minden cselekvés, akarás, félelemérzet, melankólia és még a napjainkban gyakran emlegetett aktív kikapcsolódás is a szimpatikus idegrendszert veszik igénybe, ami energiaveszteséggel jár. Ami pedig feltöltő, nyugtató jelleggel bír az nem más, mint a mély alvás, a meditáció (gondolatnélküli tudatosság) és a megfelelő imádkozás, melyek a paraszimpatikus idegrendszerre hatnak. Rövid ideig, tudatosan vagy nem tudatosan, a művészet is hathat a paraszimpatikus idegrendszerre, ez akkor történik meg, amikor egy felemelő alkotást (zenedarab, szobor, festmény vagy egyéb) gondolatmentesen csodálunk, vagy a mű kiváltja a gondolatnélküli, kellemes jelenérzetet.

Léteznek bizonyos meditációs technikák, amelyekben a pránacsatorna aktív használatával az átáramló Isteni energia megvilágítja az összes csakrát és energiapályát, helyreálltja az összes személyes tulajdonságot és igyekszik a jelenben tartani. Ez pedig egy élő, lassú folyamat és minden meditáció az egyén átadásától, lelkiállapotától függ.

Vagyis "az energia kölcsönható, vagy változást létrehozó képesség" definíciója átvitt értelemben ráillik a erre energiára is, amelynek felemelkedése által történik meg egy változás, tisztulás a személyiségben, a finomrendszerben, bámilyen külső behatás (pl. szín-, hang-, kristályterápia) nélkül. Ha pedig megvilágítja az agyat és áthalad a kutacson (fejtetőn), akkor a gondolatnélküliségben meg is teremti a kapcsolatot az istenivel, vagy a kozmikus tudattal. Amikor ez megtörténik, akkor a testet áthatja egy kellemes bizsergés (vibrációk), vagy hűvös "szellő", ez már egy nagyon finom energiafajta.

[...]

Nincsenek megjegyzések: